full

ACEST SITE ESTE COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
border
#666666
http://www.prinpracticaaiviitor.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.prinpracticaaiviitor.ro/
#e0aa16
style1

Rezultate

Rezultate - Indicatori conform Cererii de finantare ID 141251
Indicatori proiect
ID Indicatori [1 output] Valoare
265 Numarul de studenti sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata activa 400
266 Numarul beneficiarilor serviciilor de consilere in cariera 400
269 Numarul de persoane care beneficiaza de consiliere/orientare – tranzitia de la scoala 400
271 Numarul parteneriatelor incheiate intre schimb de experienta si buna practici – tranzatia de la scoala la viata activa 8

 

ID Indicatori [2 result] Valoare
267 Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata activa care au obtinut un loc de munca sau au participat activ la cursuri ulterioare 10
273 Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au continuat studiile – tranzatia de la scoala la viata activa 40
274 Parteneri transnationali inplicati in proiect – tranzatia de la scoala la viata activa 400

 

Grup tinta
ID Grup tinta Valoare
129 Studenti 400
INDICATORI - REZULTATE PROIECT

Indicatori atinşi:

Indicatori

Valoare prognozată

Valoare realizată

Indicatori de realizare imediată (output)
Numărul de persoane asistate (studenti) în tranziţia de la şcoală la viaţa activă 400 446
Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 400 488
Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare– tranziţia de la şcoală la viata activa 400 488
Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8 72
Indicatori de rezultat
Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat
activ la cursuri ulterioare
10 10
Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 40 43

Indicatori adiţionali

Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali
N/A - -
Indicatori de rezultat adiţionali
N/A - -

 

Grup ţintă:

Grup ţintă

Valoare prognozată

Valoare realizată

Studenti

400

504

 

 


Rezultatele realizate in cadrul proiectului

Activităţi

Rezultate planificate

Rezultate atinse

Activitatea 1.1 Coordonarea si monitorizarea activitatilor proiectului Numarul de intalniri lunare realizate: 18 Numarul de intalniri lunare realizate: 18
Activitatea 1.2 Gestionarea proiectului din punct de vedere financiar Numarul de instrumente de control realizate: 3 Numarul de instrumente de control realizate: 3
Activitatea 1.3 Auditarea proiectului Numarul de audituri realizate: 6 Numarul de audituri realizate: 8
Activitatea 2.1 Organizarea si desfasurarea activitatilor de achizitie de servicii Numarul minim de contracte incheiate: 2 Numarul minim de contracte incheiate: 4
Activitatea 2.2 Organizarea si desfasurarea activitatilor de achizitie de bunuri Numarul minim de contracte incheiate:2
Activitatea 3.1 Publicarea de prezentari pe site-urile solicitantului si a partenerilor la inceputul, mijlocul si sfarsitul proiectului Numarul de prezentari pe site-urile solicitantului si a partenerilor: 12; Numarul de prezentari pe site-urile solicitantului si a ale partenerilor: 13
Activitatea 3.2 Publicarea de anunturi de presa la inceputul si sfarsitul proiectului Numarul de anunturi de presa publicate: 2 Numarul de anunturi de presa publicate: 2
Activitatea 3.3 Realizarea a 2 conferinte de presa si a 4 seminarii de informare Numarul de conferinte de presa realizate: 2;
Numarul de seminarii realizate: 4;
Numarul de conferinte de presa realizate: 2;
Numarul de seminarii realizate: 4;
Activitatea 3.4 Realizarea de materiale publicitare Numarul de materiale publicitare realizate: 16044 Numarul de materiale publicitare realizate: 16044
Activitatea 3.5 Realizarea site-ului proiectului. Numarul de site-uri create: 1 Numarul de site-uri create: 1
Activitatea 4.1 Recrutarea si mentinerea grupului tinta Numarul de persoane selectate: 400 Numarul de persoane selectate: 504
Activitatea 4.2 Elaborarea de materiale Nr de materiale suport distribuite: 800; Nr de materiale suport distribuite: 1008
Activitatea 4.3 Realizare de campanii de informare Numarul campanii de informare realizate: 2; Numarul campanii de informare realizate: 2
Activitatea 4.4 Organizarea si derularea de sesiuni de informare si consiliere profesionala Numarul de sesiuni de informare si consiliere individuale: 400Numarul de sesiuni de informare si consiliere in grup: 25 Numarul de sesiuni de informare si consiliere individuale: 488Numarul de sesiuni de informare si consiliere in grup: 52
Activitatea 4.5 Organizarea de vizite de studiu Numarul de vizite de studiu realizate: 8 Numarul de vizite de studiu realizate: 13
Activitatea 4.6 Crearea unui instrument IT suport Numarul de instrumente IT create: 1 Numarul de instrumente IT create: 1
Activitatea 5.1 Organizarea stagiilor de pregatire practica Numarul de conventii de practica incheiate: 400 Numarul de conventii de practica incheiate: 446
Activitatea 5.2 Elaborarea si distribuirea materialelor suport Numarul de materiale suport distribuite: 800 Numarul de materiale suport distribuite: 1500
Activitatea 5.3 Derularea stagiilor de pregatire practica Numarul de persoane asistate (studenti) in tranzitia de la scoala la viata activa: 400 Numarul de persoane asistate (studenti) in tranzitia de la scoala la viata activa: 446
Activitatea 5.4 Planificarea, organizarea si desfasurarea concursurilor Numarul de concursuri organizate si realizate: 2 Numarul de concursuri organizate si realizate: 2
Activitatea 5.5 Organizarea si derularea de schimburi de experienta si bune practici Numarul parteneriatelor incheiate pentru schimb de experienta si bune practici tranzitia de la scoala la viata activa: 8 Numarul parteneriatelor incheiate pentru schimb de experienta si bune practici tranzitia de la scoala la viata activa: 72
default
Loading posts...
link_magnifier
#e8e8e8
off
fadeInDown
loading
#e8e8e8
on
error: