full

ACEST SITE ESTE COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
border
#666666
http://www.prinpracticaaiviitor.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.prinpracticaaiviitor.ro/
#e0aa16
style1

Participanţi

Participanți
Grupul ţintă:

Grupul ţintă este format din 400 de studenţi.

Membri grupului ţintă vor fi înmatriculati în sistemul naţional de învaţământ, studenti ai unei instituţii de învăţământ din Regiunea București Ilfov, din mediul urban și care urmează secţia de profil tehnic a programelor de licenţă/master (mecatronică, robotică, mecanică, optometrie, etc.), tehologia informaţiei, relaţii internaţionale și studii europene.

Tinerii participanti la stagiile de practica vor avea sansa de a castiga experienta, vor avea posibilitatea dezvoltarii unor abilitati profesionale, precum munca in echipa, interactiunea cu profesionisti in domeniu, familiarizarea cu modul de lucru intr-o institutie reala, instruirea privind utilizarea de echipamente performante in cadrul vizitelor de studiu. De asemenea atat sesiunile de consiliere cat si campaniile de informare au rolul de a oferi imaginea si informatia necesara a pasilor spre alegerea unei cariere profesionale.

Recrutarea si mentinerea se va realiza prin contactarea directa a persoanelor identificate ca potential grup tinta prin postarea de anunturi pe site-urile solicitantului si ale partenerilor, la locatiile universitatilor de profil. Se va acorda atentie fiecarui individ in parte, se vor realiza parteneriate pentru schimb de experienta si bune practici, prin punerea la dispozitie a resurselor necesare, atat a echipamentelor de protectie cat si personal specializat, prin creearea unui instrument IT de consilere si orentare profesionala.

Activitățile proiectului

Activitățile proiectului dedicate grupului țintă sunt cele de derulare de activităţi de consiliere și orientare profesională și de derulare de stagii de pregătire practică. La finalul proiectului se urmărește:

  • informarea privind oportunităţile de alegere a unei cariere profesionale, pentru 400 de persoane;
  • consiliere și orientare profesională a 400 persoane în vederea alegerii traseului profesional adecvat;
  • organizarea a 8 vizite de studiu în vederea susţinerii activităţii de consiliere profesională pentru 200 de persoane;
  • facilitarea tranziţiei de la scoală la viaţa activă prin organizarea de stagii de pregătire practică pentru 400 de persoane.
Beneficii

Beneficiile pentru grupul tintă care derivă din derularea proiectului constau în cunoașterea pieței muncii, o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educația teoretică și cea practică; o inserție profesională mai ușoară a studenților prin intermediul cunoașterii parcursului profesional propriu adecvat și dobandirea de cunoștinte reale cu privire la cerințele pieței muncii, prin corelarea cunoștintelor teoretice cu cele practice și conștientizarea responsabilităților la locul de muncă.

default
Loading posts...
link_magnifier
#e8e8e8
off
fadeInDown
loading
#e8e8e8
on
error: