full

ACEST SITE ESTE COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
border
#666666
http://www.prinpracticaaiviitor.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.prinpracticaaiviitor.ro/
#e0aa16
style1

Parteneri

Parteneri
apromeca-logo
Asociatia Profesionala Patronatul Român din Industria de Mecanica Fina, Optica si Mecatronica - APROMECA

Asociaţia profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică, denumită pe scurt APROMECA – se constituie în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 şi a Legii 356/ 2001 ca persoană juridică română de drept privat şi funcţionează ca Asociaţie Profesional Patronală, neguvernamentală, apolitică, nonprofit a persoanelor juridice înmatriculate şi a persoanelor fizice autorizate cu activitate în domeniul Industriei de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică.

Contact:

Sos. Pantelimon, Nr. 6-8, Sector 2, Bucureşti

Telefon : +40 21 252.30.68/69;

Email: apromeca@apromeca.ro

www.apromeca.ro

partener1
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii - I.N.C.D.M.T.M. Bucuresti

INCDMTM este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul mecatronicii, integronicii, adaptronicii și tehnicilor de măsurare inteligente, contribuie în principal la elaborarea şi susţinerea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin Planul Naţional de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Planurile Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare, Programele şi Proiectele Mediului de Afaceri şi Programul Nucleu şi respectiv Programele Europene şi Internaţionale de Cercetare.

Obiectul de activitate al institutului cuprinde în principal, activităţi în cadrul domeniului de mecatronică, integronică și adaptronică, domeniu ce reuneşte tehnici şi procedee de măsurare inteligentă, echipamente şi aparate mecatronice, integronice şi adaptronice de măsurat pentru mărimi neelectrice, aparatură inteligentă medicală şi biomedicală, aparate mecatronice, integronice și adaptronice de investigaţie şi analiză, aparate inteligente de laborator, micronanotehnologii; privind noul profil apărut în cadrul ştiinţelor inginereşti – mecatronica, integronica și adaptronica – institutul este în momentul de faţă entitate unică și principală pe acest domeniu în ştiinţa românească şi europeană, din acest motiv activităţile institutului sunt şi vor fi orientate către acest nou profil high-tech şi integrator

Contact:

Sos. Pantelimon, Nr. 6-8, Sector 2, Bucureşti

Telefon : +40 21 252.30.68/69;

Email: incdmtm@incdmtm.ro

www.incdmtm.ro

partener2
Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania, fiind cel mai mare centru universitar din tara.

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (U.P.B.) isi asuma misiunea de a pregati specialisti in diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societatii romanesti si al lumii contemporane. UPB asigura realizarea unui invatamant de performanta, dezvoltat si perfectionat printr-o complexa activitate de cercetare, continuand traditia Scolii Politehnice bucurestene, conform exigentelor si cu mijloacele oferite de societatea moderna informationala.

Ea isi propune sa creeze noul profil de universitate tehnica, ce promoveaza forme de pregatire adaptate cerintelor unei societati in plina competitie, supusa procesului de integrare cu Comunitatea Europeana si Internationala. Misiunea sa principala este formarea inginerului capabil sa se adapteze cerintelor economiei de piata si noilor tehnologii, care sa aiba cunostinte economice si manageriale si care sa promoveze principiile de dezvoltare durabila si de protejare a mediului inconjurator. Pentru aceasta el trebuie sa fie format dupa principiul modern al participarii directe la alegerea traiectoriei sale formative, sa fie inclus intr-un proces de invatare care sa-i asigure sanse reale la competitia de pe piata libera a fortei de munca.

Contact:

Splaiul Independentei 313, Corpul de cladire CD, Sector 6, Bucuresti

Telefon: +40 21 402.94.35;

Email: relatii.publice@upb.ro

www.mecanica.pub.ro

partener3
Fundatia Lumina Institutii de Invatamant (Universitatea Europei de Sud-Est Lumina)

Universitatea Europei de Sud-Est Lumina a fost înființată în anul 2010, în urma unor pregătiri ce au durat aproape trei ani. Universitatea și-a deschis porțile în Octombrie 2010, având 4 programe de studii autorizate.

Campusul, situat în sectorul 2 al Capitalei, este unul dintre cele mai moderne din România. Laboratoarele Facultății de Științe Inginerești dispun de echipamente electronice și de calcul de ultimă generație, folosite atât în activitățile didactice cât și în activitățile de cercetare. Sălile de curs și seminar, la fel ca laboratoarele, sunt dotate cu proiectoare, dispun de mobilier de calitate și sunt conectate la sistemul centralizat de climatizare. Fiecare program de studii are în folosință cel puțin o sală de curs multimedia dotată cu smartboard, oferindu-le cadrelor didactice posibilitatea de a face cursurile mai interactive și mai atrăgătoare pentru studenți. În anul 2011 a fost inaugurată Aula Magna, cu o capacitate de 300 de persoane. Sala este proiectată să găzduiască conferințe naţionale sau internaționale și spectacole. În anul 2013 a fost inaugurat Social Center, ce include o sală de sport cu teren de baschet acoperit, o sală de gimnastică și lupte, precum și spații pentru birouri. În cadrul complexului a fost amenajat un spațiu amplu pentru studenți, denumit Student Corner, unde aceștia pot petrece timpul liber jucând tenis de masă, biliard, fussball sau ascultând muzică.

În același an au fost lansate două noi programe de studii în cadrul Facultății de Științe ale Educației și Limbi Străine, iar în anul 2014 a fost obținută autorizația pentru prima specializare în limba engleză (Administrarea Afacerilor).

Contact:

Şos. Colentina nr. 64b,
Sector 2, 021187 Bucureşti

Telefon: +40 21 240.30.22;

Email: secretariat@lumina.org

www.lumina.org

default
Loading posts...
link_magnifier
#e8e8e8
off
fadeInDown
loading
#e8e8e8
on
error: