full

ACEST SITE ESTE COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
border
#666666
http://www.prinpracticaaiviitor.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.prinpracticaaiviitor.ro/
#e0aa16
style1

Despre proiect

Despre proiect - „PRIN PRACTICĂ AI VIITOR” - ID 141251
Informatii generale:

În România, una dintre problemele importanțe legate de capitalul uman este legată de relaţia dintre şcoală, ca principal formator al capitalului uman şi piaţa muncii. Este esențial să se rezolve problemele legate de măsura în care instituţiile de învăţământ superior reuşesc să ţină pasul cu schimbările rapide de pe piaţa muncii şi dacă absolvenţii sunt capabili să se adapteze contextului socio-economic existent. Proiectul european „Prin practica ai viitor”, încearcă să pregătească studenții pentru piața muncii prin dezvoltarea aptitudinilor de munca în domeniile ingineriei avansate și îmbunătățirea inserției pe piața muncii pentru 400 de studenți din Regiunea București-Ilfov, într-o perioadă de 18 luni, începând din 25 aprilie 2014.

 

Activitățile și evenimentele planificate vizează atingerea obiectivelor specifice ale proiectului, și anume informarea privind oportunitățile de alegere a unei cariere profesionale pentru 400 de persoane, consilierea si orientarea profesionala a 400 de persoane in vederea alegerii traseului profesional adecvat, organizarea a 8 vizite de studiu în vederea susținerii activității de consiliere profesională pentru 200 de persoane și facilitarea tranziției de la scoală la viața activă, prin organizarea de stagii de pregătire practică pentru 400 de persoane.

Proiectul va fi derulat de Asociația Profesionala Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică APROMECA, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării (INCDMTM), Universitatea Politehnica București – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică și Fundația“Lumina Instituții de Învățământ”.

 

La sfârșitul perioadei de implementare, grupul țintă va beneficia de o serie de avantaje, precum cunoașterea pieței muncii, asimilarea de cunoștințe reale cu privire la cerințele pieței muncii prin corelarea cunoștințelor teoretice cu cele practice, realizarea unei sinergii între aptitudinile individuale, educația teoretica și cea practică, facilitarea inserției profesionale a studenților prin intermediul cunoașterii parcursului profesional propriu adecvat, conștientizarea responsabilităților la viitorul loc de muncă.

 

Proiectul va avea un impact important asupra creșterii economice și a dezvoltării pieței muncii, prin creșterea calității performantelor resurselor umane, aportul de competență la creșterea performantelor economiei și sprijinirea inserției absolvenților pe piața muncii prin: alegerea traseului profesional, luarea unei decizii corecte in alegerea unei cariere, facilitarea tranziției către viața activă și integrarea în societate a tinerilor absolvenți.

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă și îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii pentru 400 de studenţi din Reg Bucuresti Ilfov, într-o perioada de 18 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O1 – informarea privind oportunităţile de alegere a unei cariere profesionale, pentru 400 de persoane

O2 – consiliere și orientare profesională a 400 persoane în vederea alegerii traseului profesional adecvat;

O3 – organizarea a 8 vizite de studiu în vederea susţinerii activităţii de consiliere profesională pentru 200 de persoane;

O4 – facilitarea tranziţiei de la scoală la viaţa activă prin organizarea de stagii de pregătire practică pentru 400 de persoane

Domeniul major de intervenţie:

Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziția de la școală la viața activă”

Bugetul proiectului:

Bugetul total al proiectului este de 2.162.883,35 lei, din care valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordata din FSE este de 87,86% (respectiv 1.862.303,12 lei), valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din Bugetul Național este de 12,14% (respectiv 257.322,56 lei), iar contribuția eligibilă a beneficiarului este de 2% (respectiv 43.257,67 lei).

Valoarea totala eligibila a proiectului Valoarea eligibila

a finantarii nerambursabile acordata din FSE

Valoarea eligibila

a finantarii

nerambursabile acordata

din Bugetul National

Contributia eligibila a Beneficiarului
(lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%)
1=2+4+6 2 3 4 5 6 7
2.162.883,35 1.862.303,12 87,86 257.322,56 12,14 43.257,67 2
default
Loading posts...
link_magnifier
#e8e8e8
off
fadeInDown
loading
#e8e8e8
on
error: