full

ACEST SITE ESTE COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
border
#666666
http://www.prinpracticaaiviitor.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.prinpracticaaiviitor.ro/
#e0aa16
style1

Activităţi

Activități
Activitatea 1 - Managementul general al proiectului

Este o activitate continua pe tot parcursul proiectului si are ca scop bunul mers al activitatilor, avand urmatoarele subactivitati :

 • Subactivitatea 1.1.Coordonarea si monitorizarea activitatilor proiectului;
 • Subactivitatea 1.2. Gestionarea proiectului din punct de vedere financiar ;
 • Subactivitatea 1.3. Auditarea proiectului.
Activitatea 2 - Achizitii de bunuri si servicii

Este o activitate continua care permite subcontractarea de servicii si achizitia de bunuri necesare desfasurarii proiectului, avand urmatoarele subactivitati :

 • Subactivitatea 2.1 Organizarea si desfasurarea activitatilor de achizitie de servicii;
 • Subactivitatea 2.2 Organizarea si desfasurarea activitatilor de achizitie de bunuri.
Activitatea 3 - Promovarea proiectului finantat prin FSE

Este o activitate de publicitate si informare, continua pe tot parcursul proiectului, avand urmatoarele subactivitati :

 • Subactivitatea 3.2 Publicarea de anunturi de presa la inceputul si sfarsitul proiectului ;
 • Subactivitatea 3.1 Publicarea de prezentari pe site-urile solicitantului si a partenerilor la inceputul, mijlocul si sfarsitul proiectului ;
 • Subactivitatea 3.3 Realizarea a 2 conferinte de presa si a 4 seminarii de informare ;
 • Subactivitatea 3.4 Realizarea de materiale publicitare;
 • Subactivitatea 3.5 Realizarea site-ului proiectului.
Activitatea 4 - Derularea de activitati de consiliere si orientare profesionala

Este activitatea care are   urmatoarele subactivitati :

 • Subactivitatea 4.1 Recrutarea si mentinerea grupului tinta;
 • Subactivitatea 4.2 Elaborarea de materiale;
 • Subactivitatea 4.3 Realizarea de campanii de informare;
 • Subactivitatea 4.4 Organizarea si derularea de sesiuni de informare si consiliere profesionala;
 • Subactivitatea 4.5 Organizarea de vizite de studiu;
 • Subactivitatea 4.6 Crearea unui instrument IT suport
Activitatea 5 - Derularea de stagii de pregatire practica

Este activitatea care are   urmatoarele subactivitati :

 • Subactivitatea 5.1 Organizarea stagiilor de pregatire practica;
 • Subactivitatea 5.2 Elaborarea si distribuirea materialelor suport;
 • Subactivitatea 5.3 Derularea stagiilor de pregatire practica;
 • Subactivitatea 5.4 Planificarea, organizarea si desfasurarea concursurilor;
 • Subactivitatea 5.5 Organizarea si derularea de experineta si bune practivi.
default
Loading posts...
link_magnifier
#e8e8e8
off
fadeInDown
loading
#e8e8e8
on
error: